Glasbearbetning

Gasol har använts under lång tid vid tillverkning av glas. Gasolens renhet och reglerbarhet i glasblåsarens ugn ger ingen nersmutsning från energibränslet till glasmaterialet.

En gaseldad degelugn förbrukar  10-15 % mindre energi än en oljeeldad samtidigt som glaskvaliteten ökar med 2-4 %.

Gasolens möjlighet till transport via tankbil har även inneburit att oavsett var en mindre konstglasblåsare vill sätta ner sin fot, så kan energin leveras.