Keramik / tegelbruk

Gasol används vid tillverking av tegelpannor, fasadtegel, taktegel och marktegel. Gas används även vid tillverkning av keramik som toalettstolar.

Teglet/keramiken förs in i långa ugnar där de transporteras långsamt igenom. Brinntiden kan vara flertalet timmar innan produkten når ugnens slut.