Lackering

Gasol används ofta som bränsle vid lackerings- processer tack vare att den ger en ren miljö och en hög finish och kvalitet på den lackerade produkten.

Vanligtvis är det enkelt att konvertera från exempelvis elektricitet till gasol i en befintlig anläggning. Vid nyinstallation av en lackerings- linje är exempelvis kringkostnaderna för gasol lägre än för elektricitet.

Andra fördelar vid användning av gasol är låga underhållskostnader, snabb temperaturregler- ing och en hög verkningsgrad.