Nyheter

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare, Stockholm 30 okt - 1 nov 2018

2018-08-21

Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 30 okt - 1 nov 2018.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupade kunskaper inom ämnet gasol och gasolanläggningar samt tillhörande regelverk. Kursen är godkänd av Energigas Sverige (f.d. Svenska Gasföreningen).

Deltagarantalet är begränsat till 15 personer.

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare, Stockholm 21 - 23 maj 2018

2018-01-26

Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 21 - 23 maj 2018.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupade kunskaper inom ämnet gasol och gasolanläggningar samt tillhörande regelverk. Kursen är godkänd av Energigas Sverige (f.d. Svenska Gasföreningen).

Deltagarantalet är begränsat till 15 personer.

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare, Stockholm 26 - 28 september 2017

2017-07-24

Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 26 - 28 september 2017.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupade kunskaper inom ämnet gasol och gasolanläggningar samt tillhörande regelverk. Kursen är godkänd av Energigas Sverige (f.d. Svenska Gasföreningen).

Deltagarantalet är begränsat till 14 personer.

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare, Stockholm 25 - 27 april 2017

2017-01-30

Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 25 - 27 april 2017.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupade kunskaper inom ämnet gasol och gasolanläggningar samt tillhörande regelverk. Kursen är godkänd av Energigas Sverige (f.d. Svenska Gasföreningen).

Deltagarantalet är begränsat till 14 personer.

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare, Stockholm 26 - 28 september 2016

2016-08-15

Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 26 - 28 september 2016.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupade kunskaper inom ämnet gasol och gasolanläggningar samt tillhörande regelverk. Kursen är godkänd av Energigas Sverige (f.d. Svenska Gasföreningen).

Deltagarantalet är begränsat till 14 personer.

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare, Stockholm 10 - 12 maj 2016

2016-01-14

Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 10 - 12 maj 2016.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupade kunskaper inom ämnet gasol och gasolanläggningar samt tillhörande regelverk. Kursen är godkänd av Energigas Sverige (f.d. Svenska Gasföreningen).

Deltagarantalet är begränsat till 14 personer.

Ambitiösa mål under klimatmötet COP21 i Paris

2015-12-17

 

Parisavtalet undertecknades i förra veckan - en milstolpe i den internationella klimatpolitiken. Syftet med avtalet är kortfattat snabbare minskningar av utsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen så att temperaturökningen kan begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

VD Mattias Goldmann på Fores (t.v) och försäljningschef Thomas M. Edvardsen diskuterar hur Flogas kan bidra till att reducera klimatutsläppen. 

Pages