Biogasol / DME

På senare år har dimetyleter (DME) diskuterats som en ersättning för gasol eller som en möjlig inblandning i gasolen. DME har egenskaper som liknar gasolens och den kan hanteras på samma sätt. DME kan framställas av en mängd råvaror, bland annat biomassa. Försök pågår i Piteå för att framställa DME ur så kallad svartlut som är en restprodukt vid framställning av pappersmassa. Om DME framställs ur biologiska råvaror, till exempel svartlut på massabruken, kommer den vid förbränning inte att bidra till ökade koldioxidutsläpp. DME är också ett utmärkt bränsle för dieselmotorer och Volvo har redan byggt lastbilar som kan drivas med DME.

Länk till information om DME-projekt inom EU.

Flogas stödjer utvecklingen av förnyelsebar energi genom delta i Biobränsleforskningen under ledning av LTU. Projektet går ut på att med utgångspunkt i DME pilotanläggningen i Piteå, vidareutveckla råvarubas och teknologi.

Se vidare LTU pressmedelande,
http://www.ltu.se/cms_fs/1.112429!/file/Forskning_om_biobranslen_sakrad.pdf