Historia

Framställning och användning av gasol har förekommit under många år i Sverige. Redan i slutet av 1940-talet tillverkades gasol av Svenska Skifferolje AB vid deras anläggningar i Närkes Kvarntorp. År 1962 övertog dåvarande Svenska Esso AB framställning och distribution av gasol från Svenska Skifferolje AB. Samtidigt togs krackningsanläggningen för framställning av eten i bruk i Stenungsund. Som sidoprodukt erhölls propen och denna kvalitet såldes under en lång tid till svensk industri som gasol. 

I början av 70-talet hade förbrukningen av propen för petrokemiska ändamål ökat i sådan omfattning att gasolförsäljningen därefter baserades på import av propan. Successivt och genom en målmedveten marknadsföring tillfördes gasolmarknaden nya användningsområden och därmed nya kunder.

Den totala kommersiella årsförbrukningen av gasol i Sverige har ökat från 35.000 ton år 1960 till omkring 343.000 ton (4,4 TWh) år 2012. Till detta kommer ungefär lika mycket där gasolen används som råvara och bränsle vid tillverkning av plastprodukter inom den petrokemiska industrin.

Vid årsskiftet 1985/86 köptes Svenska Esso AB av Statoil ASA. Svenska Statoil AB övergick 2012 till Statoil Fuel&Retail ASA. I september 2012 såldes gasolverksamheten till DCC och Flogas Sverige AB samt Flogas Norge AS bildas.